Category: آرشیو صوتی

نقش مزاج در اختلال وسواس

در روایاتی از ائمه اطهار در مورد وسواس بسیار بحث شده است. اما در مورد وسواس در طب جامع اسلامی بسیار بحث داریم، چند عامل مهم برای وسواس داریم. یکی...
 
ادامه مطلب

نقش مزاج در اختلال هجوم افکار

نقش مزاج در اختلال هجوم افکار بسیاری از نوجوانان با اختلال هجوم افکار مواجه هستند. برای ایجاد تمرکز و درمان میتوان از باز ی های ایجاد تمرکز استفاده کرد، بازی...
 
ادامه مطلب

نقش مزاج در اختلال افسردگی

افسردگی از منظر طب اسلامی سلسله مباحث پیرامون اختلالات عصبیطب اسلامی بیماری ها را از منظر اخلاط بررسی می کند. افسردگی از منظر طب اسلامی ریشه در غلبه خلط سودا...
 
ادامه مطلب