Category: طب اسلامی

نقش مزاج در اختلال وسواس

در روایاتی از ائمه اطهار در مورد وسواس بسیار بحث شده است. اما در مورد وسواس در طب جامع اسلامی بسیار بحث داریم، چند عامل مهم برای وسواس داریم. یکی...
 
ادامه مطلب

نقش مزاج در اختلال هجوم افکار

نقش مزاج در اختلال هجوم افکار بسیاری از نوجوانان با اختلال هجوم افکار مواجه هستند. برای ایجاد تمرکز و درمان میتوان از باز ی های ایجاد تمرکز استفاده کرد، بازی...
 
ادامه مطلب

نقش مزاج در اختلال افسردگی

افسردگی از منظر طب اسلامی سلسله مباحث پیرامون اختلالات عصبی طب اسلامی بیماری ها را از منظر اخلاط بررسی می کند. افسردگی از منظر طب اسلامی ریشه در غلبه خلط...
 
ادامه مطلب

سبک زندگی پیامبر اکرم (ص)

سبک زندگی پیامبر اسلام(ص) اهل بیت همگی سفارش به استفاده از عطر می کردند، اما منظور ایشان از عطر عطر های طبیعی و مفید برای مغز بوده است نه عطر...
 
ادامه مطلب